Klagomål och synpunkter enligt skollagen, Mora vuxenutbildning

LÄS MER

Mora kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter och en bra dialog med medborgare, besökare och övriga.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa