Råd- och stödsamtal

LÄS MER

Om du som förälder behöver stöd kring din föräldraroll kan du få stöd med upp till fem samtal. De kan vara stödjande, rådgivande eller vägledande. Vi för inga journaler under samtalen.

Om du som ungdom behöver stöd kan du få fem stärkande samtal. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa