Blankett nyansökan ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Här kan du som inte har ett pågående ärende ladda ner blanketten för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Blanketten kan lämnas in i receptionen på socialförvaltningen eller skickas till:

  • Ekonomiskt bistånd
  • Socialförvaltningen
  • 792 80 Mora