Blankett återansökan ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Här kan du som har ett pågående ärende ladda ner blanketten för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Blanketten kan lämnas in i receptionen på socialförvaltningen eller skickas till: Ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen 792 80 Mora