Utköp av digital enhet för gymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Mora gymnasium ger dig som elev (åk 3) på gymnasiet möjlighet att köpa den dator du har lånat under minst senaste läsåret, till ett fastställt pris (priset beror på datorns ålder). Ingen återstående garanti eller försäkring finns kvar på datorn efter skolavslutningen, och den köps i befintligt skick.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa