Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

LÄS MER

Här till höger kan du ladda ner blanketter för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Ansökan med läkarintyg och fotografi skickas till:
Mora kommun
Tekniska förvaltningen
Gata/Mark
792 80 MORA

Mer information: www.morakommun.se/parkeringstillstand