Klagomål på fastighet/byggnad

LÄS MER

Här lämnar du information/klagomål kopplade till en plats där du tror att någonting sker på ett felaktigt sätt.

Exempelvis:

  • När du upplever skymd sikt i en korsning av t ex träd, häckar eller snövall.
  • När du tror att en byggnation/åtgärd pågår utan tillstånd.
  • När du tycker en tomt är ovårdad. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning, eller
  • adress till aktuell fastighet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa